NEEM CONTACT OP

PARTICULIERE RECHERCHE

InSeCon stelt, in samenspraak met de opdrachtgever, de mogelijkheden en de diepte van het onderzoek vast.

Een jarenlange expertise vormt de basis van de dienstverlening van InSeCon. Een uitstekend uitgangspunt om de advisering en begeleiding van InSeCon te betrekken bij de preventie van ongewenste activiteiten. Bedrijven worden immers regelmatig geconfronteerd met externe of interne criminaliteit, die het bedrijfsproces verstoren of blokkeren.

Op basis van de voorbespreking wordt een Plan van Aanpak vastgesteld. Indien noodzakelijk wordt een technisch onderzoek verricht op de plaats van de gebeurtenis met als doel het vaststellen van de feitelijke toedracht.  Uitgevoerde interviews, het resultaat van het technische onderzoek, documentatie- en dataonderzoek worden zakelijk, helder en overzichtelijk gerapporteerd en ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

ONZE VISIE 

Vertrouwen, discretie en integriteit zijn de sleutelwoorden welke voor InSeCon vanzelfsprekend zijn.   

Observatie

Observatie kan een effectief middel zijn bij rechercheonderzoeken. Observatie is het gadeslaan van personen, objecten en situaties ten einde informatie te vergaren.

Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt geobserveerd door middel van menselijke waarneming (statische/dynamische observatie), registratie door camera’s en/of andere technische apparatuur. Dit alles uiteraard binnen de kaders van de Wet.

Dynamische Observatie

De Statische Observatie kan worden gecombineerd met een (on)opvallende begeleiding van uw aankomst en vertrek bij de privéwoning. Ook zijn controlerondes bij de privéwoning of uw bedrijventerrein tijdens uw afwezigheid mogelijk.