OVER INSECON

InSeCon biedt professionele beveiliging en veiligheidsoplossingen aan opdrachtgevers in alle segmenten. 

Met professionele beveiligers zijn wij in staat om de veiligheidsrisico’s beheersbaar en tot een minimum te beperken om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan een ongestoord verloop van het bedrijfsproces of andere belangrijke gebeurtenis.

Indien gewenst voert InSeCon vooraf een risicoanalyse uit, stelt een risicoprofiel op en legt maatregelen voor die aansluiten bij de veiligheidsbehoefte van de opdrachtgever. InSeCon garandeert een constant kwaliteitsniveau door gebruik te maken van representatief en goed opgeleide medewerkers. Zij hebben ruime ervaring opgedaan in hun vakgebied, in het bezit van EHBO/BHV diploma en zijn op alle genoemde aspecten inzetbaar.

 

InSeCon draagt zorg voor het voortdurend op peil houden van kennis en vaardigheden van haar medewerkers door het geven van instructie- en trainingen. Hiervoor beschikken we over eigen opleidingsmogelijkheden en Ecabo-certificering.

InSeCon draagt zorg voor een kwalitatieve, efficiënte en effectieve dienstverlening.