NEEM CONTACT OP

SPECIALISTISCHE RIJOPLEIDINGEN

‘Een directiechauffeur bij een beursgenoteerde onderneming valt het op dat de laatste periode wisselende auto’s in de buurt van zijn aankomstlocatie geparkeerd staan. Hierin bevinden zich steeds twee personen. Hij besluit dit te melden aan de security manager van het bedrijf en er een notitie van te maken in zijn dagrapportage. 

Er worden hoge eisen gesteld aan het vak van directiechauffeur. Een professioneel bestuurder heeft een uitstekende voertuigbeheersing en ruime kennis van specialistische rijvaardigheden.           Hiermee zorgt hij ervoor dat het voertuig en de te vervoeren personen op een adequate, veilige en comfortabele wijze hun bestemming bereiken.

InSeCon gelooft dat een professionele chauffeur naast het veilig en comfortabel rijden nog een extra rol kan vervullen voor zijn opdrachtgever; namelijk op het gebied van security. Als ogen en oren van de organisatie is de chauffeur in staat om veiligheidsrisico’s in een vroegtijdig stadium te onderkennen en hierover te rapporteren. Een vakbekwame chauffeur levert op deze wijze een belangrijk aandeel aan het minimaliseren van risico’s.

Als een security risico optreedt moet de chauffeur in staat zijn hier met zijn rijgedrag op te anticiperen en het incident te neutraliseren. Is er desondanks toch sprake van een incident, dan gelooft InSeCon dat een vakbekwame chauffeur in staat moet zijn om de situatie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Deze vaardigheden zijn ook van groot belang voor risicopersonen die zelf rijden en nog geen of weinig gebruik maken van een chauffeur.

ONZE
VISIE

Specialistische rijopleidingen maken van een chauffeur een professionele bestuurder.

InSeCon is een erkend opleidingsinstituut van de CCV en biedt:

  • Basis rijopleiding directiechauffeur (CCV D1)
  • Voortgezette rijopleiding directiechauffeur (CCV D2)
  • Specialistische rijopleidingen (D3 en D4)
  • Herhalingstrainingen van alle niveaus
  • Maatwerk rijtrainingen (binnen- en buitenland)
  • Security awareness rijtrainingen

 

Certificering

InSecon levert voor de gecertificeerde rijopleidingen en gespecialiseerde maatwerk rijvaardigheidstrainingen een ervaren docent. Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktische scholing door een gekwalificeerde docent in een voor directievervoer representatieve auto welke door InSeCon ter beschikking wordt gesteld.